• Manufacturer - Leatt

ROZUMIEMY DLACZEGO ROBISZ TO CO ROBISZ
Dzięki stale rozwijającej się gamie hełmów, kamizelek kuloodpornych, szelek, ochraniaczy, systemów nawadniania, odzieży – wszystko, czego potrzeba, aby zapewnić bezpieczeństwo oddanemu poszukiwaczowi mocnych wrażeń. Twoja gra to pewność siebie. Naszym zadaniem jest upewnienie się, że masz pewność siebie i sprzęt, dzięki którym możesz posuwać się szybciej, mocniej i dalej, niż myślisz, że możesz zajść.


WE GET WHY YOU DO WHAT YOU DO
With an ever evolving range of helmets, body armor, braces, guards, hydration systems, apparel – whatever it takes to keep the committed Thrill seeker safer. Yours is a confidence game. And we’re in the business of making sure that you have the confidence and the equipment to push yourself faster, harder and further than you thought you could go.
This category has no products
  • Manufacturers